За проекта DIFME

Проектът DIFME: Дигитална интернационализация и финансова грамотност и умения за микропредприемачи, е насочен към идентифициране на съществуващите пропуски в уменията на микропредприемачите и развиването на основни компетентности, свързани с финансовата грамотност и цифровите умения, за да се подпомогне интернационализацията и развитието на бизнеса.

Научете повече »


DIFME Training Course

В забързания свят на бизнеса, ние се стремим да ви предложим ефективни инструменти за електронно обучение, за да ви осигурим възможности за развиване на подходящите знания и умения в удобно за вас време, място и темп. Ние вярваме, че наличните технологии ще направят курса ...

Посетете страницата ни Курс за обучение »


Партньори

партньорите по проект DIFME са внимателно подбрани с цел постигане на правилната комбинация от експертни знания по предмета на дейност, за постигане на целите на проекта. Партньорството включва пет висши учебни заведения, които считат за необходимо привличането на предприемачи към образователния процес, за да повишат тяхната конкурентоспособност, и шест предприятия, които представляват опита на самите предприемачи.

Научете повече за нашите Партньори »


Vice President European Parliament MEP Roberta Metsola

Какво е DIFME: Дигитална интернационализация и финансова грамотност и умения за микропредприемачи

Какво ще постигне проектът?

Проектът DIFME се стреми да предостави учебна програма, която да отговаря на реалните нужди на предприемачите в областта на финансовата грамотност и дигиталните умения. Чрез задълбочен анализ на потребностите на предприемачите и програмите за предприемачество, предлагани от институциите за висше образование в ЕС (и извън него), ще бъдат определени основните компетентности, изисквани в двете дисциплини, и пропуските в съществуващите разпоредби. След това проектът ще разработи и тества учебната програма, за да предостави тези умения чрез комбинация от методи, включително платформа за електронно обучение.

Достъпът до платформата за обучение и указанията към други ценни източници на информация ще бъдат предоставени чрез онлайн хъб за малки и средни предприятия (МСП).

Learn More »

Brain Cogs

Научно изследване

Предизвикателствата и възможностите, които проектът цели да разгледа, се основават на следните констатации за степента на оцеляване на новосъздадените юридически лица и стойността и значението на микропредприятията за икономическото развитие и създаването на работни места.

30 - 60%

от новосъздадените образувания, създадени от самоосигуряващи се лица, преживяват над 5 години

30,6 милиона

души са самоосигуряващите се лица в ЕС-28 през 2016 г.


Нашите партньори