Партньори

(5 висши учебни заведения и 6 бизнес организации)

Партньорите по проект DIFME са внимателно подбрани, като се взети предвид идентифицираните нужди, целите на проекта, както и знанията, уменията и компетентностите, изисквани от задачите и дейностите, които ще бъдат осъществени при реализацията на проекта. Създаването на партньорството и успешното кандидатстване за финансиране бяха осъществени от Малтийското бизнес бюро, чийто проект беше избран сред голям брой кандидати, представени в целия ЕС.

DIFME е транснационално партньорство, основано на резултати, съставено от 5 висши учебни заведения и 6 бизнес организации.

Всички партньори проучват темата и тестово-базираното обучение, изследват реалните тенденции и нуждите на предприемачите. Това се потвърждава и от вида и броя на успешните предишни и настоящи проекти, в които са участвали партньорите. Партньорството DIFME обединява опитни и силно осведомени европейски организации в челните редици на предприемачеството и висшите училища.

Всички партньори ще допринесат за всички работни групи и трансверсалните дейности като разпространение, експлоатация и осигуряване на качеството. Това ще гарантира, че всички страни полагат постоянни усилия.

University of Malta
Малтийски университет

Институтът Едуард де Боно е разширил и разнообразил своите дейности и сега предлага широк спектър от курсове и мероприятия за студенти и за широката общественост.

Посетете страницата  »
Technological University, Dublin
Технологичен университет, Дъблин

ТУ Дъблин, където се събират студенти, ориентирани към кариера, мотивиран персонал и академични постижения, за да създадат утрешните лидери.

Посетете страницата  »
University of West Attica, Greece
Университет на Западна Атика, Гърция

Посетете страницата  »
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Germany
Технически университет Остбайер в Регенсбург, Германия

Областите на компетентност на ТУО Регенсбург са енергия и мобилност, информация и комуникации, естествени науки и етика, производство и производствени системи, строителство и инфраструктура.

Посетете страницата  »
University of National and World Economy, Bulgaria
Университет за национално и световно стопанство, България

Университетът за национално и световно стопанство е най-голямото и авторитетно висше учебно заведение по икономика в България и Югоизточна Европа и има почти 100-годишна история.

Посетете страницата  »

Шестте корпоративни партньора представляват гледната точка на самите предприемачи; Предприемачите се нуждаят от повече умения, за да развият по-строг подход към оцеляването на своите предприятия, вместо опитите за преодоляване на многобройни препятствия за поддържане на бизнеса на повърхността:

Malta Business Bureau (MBB)
Малтийско бизнес бюро (MББ)

Малтийското бизнес бюро (MББ) е създадено през октомври 1996 г. като Служба по европейските въпроси на Малтийската търговско-промишлена камара (MТПК) и Малтийската промишлена федерация (МПФ).

Посетете страницата  »
doLEARNFinance, Ireland
„Учете финанси“, Ирландия

Разработихме „Учете финанси“ специално за увеличаване на финансовите умения на стартиращите в сектора, като предоставим привлекателен начин на предприемачите да ги придобият бързо и да бъдат готови да се ангажират уверено с източниците на финансиране.

Посетете страницата  »
IDEC, Greece
ИДЕК, Гърция

ИДЕК С. А. е консултантска, високотехнологична и обучаваща компания със седалище в Пирея, Гърция. Тя е активна както на гръцкия, така и на транснационалния пазар.

Посетете страницата  »
Institute for Socio-Scientific Consultancy, Germany
Институт за социално-научни консултации, Германия

ИСНК разработи и ръководи повече от 30 международни партньорства по проекти, например в програмата Еразъм+

Посетете страницата  »
Inqubator Leeuwarden, Netherlands
Инкубатур Леуварден, Холандия

Инкубатур Леуварден е за всички амбициозни предприемачи (на бъдещето), които биха искали да се установят в Леуварден.

Посетете страницата  »
Eurocrea, Italy
Юрокреа, Италия

Юрокреа Мърчант е консултантска фирма за управление, активна също така и в областта на научните изследвания и обучението, с 3 офиса в Италия - в Милано, Неапол и Аверса (CE), и контактна точка в Брюксел.

Посетете страницата  »