Εταίροι

(5 τριτοβάθμιοι οργανισμοί και 6 επιχειρήσεις)

Οι εταίροι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DIFME επιλέχθηκαν προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τους στόχους του έργου, καθώς επίσης και τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για τις εργασίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου. Η κοινοπραξία όπως και η αίτηση χρηματοδότησης, αναπτύχθηκαν από το Malta Business Bureau, και η πρόταση επιλέχθηκε για χρηματοδότηση ανάμεσα σε πολύ μεγάλο αριθμό προτάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το DIFME είναι μια διακρατική κοινοπραξία, η οποία αποτελείται από 5 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 6 επιχειρήσεις.

Όλοι οι εταίροι έχουν ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο του προγράμματος, στη βασισμένη σε δοκιμές μάθηση καθώς και στην έρευνα σχετικά με τις πραγματικές τάσεις και τις ανάγκες των επιχειρηματιών. Αυτό αποδεικνύεται και από το είδος και τον αριθμό επιτυχημένων προηγούμενων και τρεχόντων έργων στα οποία συμμετείχαν οι εταίροι. Η κοινοπραξία DIFME συγκεντρώνει έμπειρους και ισχυρά καταρτισμένους ευρωπαϊκούς οργανισμούς στην πρωτοπορία της επιχειρηματικότητας και των ΑΕΙ.

Όλοι οι εταίροι θα συνεισφέρουν σε όλα τα πακέτα εργασίας καθώς και στις εγκάρσιες δραστηριότητες όπως είναι η διάχυση και η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και η διασφάλιση της ποιότητας. Αυτό θα διασφαλίσει τη συνεπή προσπάθεια όλων των μερών.

University of Malta
University of Malta

Το Ινστιτούτο Edward de Bono επέκτεινε και διαφοροποίησε τις δραστηριότητές του και τώρα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων και εκδηλώσεων στους φοιτητές του Πανεπιστημίου και στο ευρύ κοινό.

Επισκεφτείτε  »
Technological University, Dublin
Technological University, Dublin

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, είναι το μέρος σύγλισης φοιτητών που στοχεύουν στην καριέρα, αφοσιωμένου προσωπικού και ακαδημαϊκής αριστείας με στόχο τη δημιουργία των ηγετών του αύριο.

Επισκεφτείτε  »
University of West Attica, Greece
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα

Επισκεφτείτε  »
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Germany
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Germany

Οι τομείς εξειδίκευσης του OTH Regensburg είναι η Ενέργεια, η Κινητικότητα, η Πληροφόρηση και η Επικοινωνία, οι Επιστήμες της ζωής και η Ηθική, η Παραγωγή και τα Συστήματα καθώς και οι Κατασκευές και Υποδομές.

Επισκεφτείτε  »
University of National and World Economy, Bulgaria
University of National and World Economy, Bulgaria

Το Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα Οικονομικών στη Βουλγαρία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και έχει ιστορία 90 ετών.

Επισκεφτείτε  »

Υπάρχουν 6 εταίροι επιχειρήσεις, που εκφράζουν τη φωνή της επιχειρηματικής κοινότητας. Οι επιχειρηματίες χρειάζονται περισσότερες δεξιότητες για να αναπτύξουν μια πιο καινοτόμα προσέγγιση για την επιβίωση των οργανισμών τους, και να αντιπαρέλθουν των πολλών εμποδίων στην επιβίωση μιας επιχείρησης:

Malta Business Bureau (MBB)
Malta Business Bureau (MBB), Μάλτα

Το Malta Business Bureau (MBB) ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1996 ως Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Μάλτας (MCCE) και της Ομοσπονδίας Βιομηχανιών της Μάλτας (FOI).

Επισκεφτείτε  »
doLEARNFinance, Ireland
doLEARNFinance, Ιρλανδία

Αναπτύξαμε το «doLEARNFinance» με στόχο την αύξηση των χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων στον τομέα των start-up παρέχοντας έναν ελκυστικό τρόπο για τους επιχειρηματίες να τις αποκτήσουν γρήγορα και να είναι έτοιμοι και με αυτοπεποίθηση να εμπλακούν με επενδυτές για εύρεση κεφαλαίων.

Επισκεφτείτε  »
IDEC, Greece
IDEC ΑΕ, Ελλάδα Η

Η IDEC Α.Ε. είναι μια εταιρεία συμβούλων, υψηλής τεχνολογίας και κατάρτισης. Δραστηριοποιείται τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά.

Επισκεφτείτε  »
Institute for Socio-Scientific Consultancy, Germany
Institute for Socio-Scientific Consultancy, Γερμανία

Η ISOB έχει αναπτύξει και καθοδηγήσει περισσότερες από 30 διεθνείς συμπράξεις έργων, όπως πχ στο πρόγραμμα Erasmus+

Επισκεφτείτε  »
Inqubator Leeuwarden, Netherlands
Inqubator Leeuwarden, Ολλανδία

Το Inqubator Leeuwarden είναι η θερμοκοιτίδα όλους τους φιλόδοξους επιχειρηματίες (του μέλλοντος) που θα ήθελαν να εγκατασταθούν στο Leeuwarden.

Επισκεφτείτε  »
Eurocrea, Italy
Eurocrea, Ιταλία

Η Eurocrea Merchant είναι μια εταιρεία συμβούλων διαχείρισης που δραστηριοποιείται στην έρευνα και την κατάρτιση, με 3 γραφεία στην Ιταλία (Μιλάνο, Νάπολη και Αβέρσα) και ένα σημείο επαφής στις Βρυξέλλες.

Επισκεφτείτε  »