Επιχειρείν στην Ελλάδα

Εισαγωγή στην έναρξη

Starting Out
Πριν ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση

Γνωρίζοντας τι είστε ικανοί να κάνετε και πού θέλετε να φτάσετε στο μέλλον.Γνωρίζοντας τι είστε ικανοί να κάνετε και πού θέλετε να φτάσετε στο μέλλον.

Starting Out
Η νομική μορφή

Μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να λάβετε για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσετε την επιχείρησή σας στο μέλλον.

Starting Out
Έξοδα

Έχετε μια σαφή επισκόπηση που θα σας βοηθήσει να κάνετε έναν ορθό οικονομικό σχεδιασμό.

Starting Out
Προστασία της επιχειρηματικής σας ιδέας

Βεβαιωθείτε ότι οι άλλοι δεν μπορούν να αντιγράψουν ή να αναπαράγουν αυτό που έχετε κάνει χωρίς την άδειά σας.

Starting Out
Εργατική νομοθεσία

Να τηρείτε τις απαιτήσεις που θέτει η εργατική νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τους όρους απασχόλησης του προσωπικού.

Starting Out
Άδεια και πληρωμές

Ελέγξτε εάν χρειάζεστε ειδικές άδειες, εγκρίσεις ή εξουσιοδοτήσεις από τους καθορισμένους κυβερνητικούς φορείς.

Starting Out
Πώς να καταχωρίσετε την επιχείρησή σας

Εξετάστε το κεφάλαιο εκκίνησης που θα χρειαστείτε και άλλα.

Starting Out
Χρηματοδότηση για νεοσύστατες επιχειρήσεις

Διάφοροι τρόποι μέσω των οποίων μπορείτε να αποκτήσετε χρηματοδότηση για την επιχείρησή σας.

Mentoring
Καθοδήγηση

Ενώ οι δικές σας σπουδαίες ιδέες είναι απαραίτητες για την επιχείρησή σας, μέσω της καθοδήγησης οι επιχειρηματίες μπορούν να έχουν ένα ισχυρό πλεονέκτημα που θα σας βοηθήσει να περάσετε δύσκολες στιγμές, όταν η αυτοπεποίθησή σας μπορεί να εξασθενεί.