Επιχειρείν στην Ελλάδα

Πώς να καταχωρίσετε την επιχείρησή σας

Όταν ξεκινάτε μια επιχείρηση, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να αποφασίσετε είναι το είδος της νομικής επιχειρηματικής δομής που ταιριάζει καλύτερα στις δραστηριότητες της εταιρείας σας. Για έναν κατάλογο των επιχειρηματικών δομών της Μάλτας, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: Εγγραφή νομικής μορφής επιχείρησης. Δείτε επίσης τη νομική μορφή.

Γενικά, η διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της επιχείρησής σας θα εξαρτηθεί από τη νομική δομή που θα επιλέξετε. Οι πληροφορίες αυτές αναλύονται περαιτέρω στην ενότητα 4 της εργαλειοθήκης DIFME, η οποία διερευνά τους διαφορετικούς τύπους επιχειρηματικών μορφών, δίνοντας έμφαση στο πώς κάθε μορφή μπορεί να διευκολύνει τις ανάγκες σας.

Συνήθως, στην Ελλάδα, η εγγραφή της επιχείρησής σας διαρκεί περίπου 20,5 ημέρες και το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο είναι γενικά 233 ευρώ, ωστόσο, το κόστος αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διαφορετική νομική δομή που θα επιλέξετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχετική ευκολία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Η Παγκόσμια Τράπεζα.

Εκτός από την επιλογή της νομικής δομής, θα πρέπει να κάνετε κράτηση μιας μοναδικής εταιρικής επωνυμίας, η οποία, στην Ελλάδα, κοστίζει περίπου 10 ευρώ και διαρκεί μία εργάσιμη ημέρα. Αφού επιλέξετε τη νομική δομή της εταιρείας σας και κρατήσετε τη μοναδική επωνυμία σας, θα πρέπει να συντάξετε το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο θα κοστίσει από 500 έως 1.000 ευρώ, και να καταθέσετε το καταβεβλημένο ελάχιστο τέλος κεφαλαίου στην τράπεζά σας. Θα χρειαστεί επίσης να επιλέξετε μια διεύθυνση καταχώρησης, η οποία αναφέρεται στην επίσημη διεύθυνση της εταιρείας σας. Αυτή η διεύθυνση θα χρησιμοποιείται για τις φορολογικές δηλώσεις, την παραλαβή σημαντικών εγγράφων και την αλληλογραφία από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και θα είναι απαραίτητη για τη δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού. Αφού ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες, μπορείτε στη συνέχεια να καταχωρίσετε τον οργανισμό σας και να λάβετε αριθμό φορολογικού μητρώου.

Επιπλέον, θα πρέπει επίσης να εγγράψετε την επιχείρησή σας για έναν αριθμό ταυτότητας εργοδότη, βλ. επίσης Εργατική νομοθεσία, μπορεί να χρειαστεί να προστατεύσετε την επιχειρηματική σας ιδέα με το να κάνετε αίτηση για πνευματική ιδιοκτησία (περισσότερες πληροφορίες εδώ), και πρέπει να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις αδειών, αδειών και επαγγελματικών προσόντων (περισσότερες πληροφορίες εδώ).

Κατά την ίδρυση της επιχείρησής σας, είναι επιτακτική ανάγκη να εξετάσετε το κεφάλαιο εκκίνησης που θα χρειαστείτε. Συνήθως, αυτό θα ποικίλλει ανάλογα με το νομικό καθεστώς της εταιρείας σας και τις αναμενόμενες δαπάνες (π.χ. ενοίκιο για εγκαταστάσεις, μισθοί εργαζομένων, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, ελεγμένοι λογαριασμοί κ.λπ.) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κεφάλαιο εκκίνησης, ανατρέξτε στην ενότητα 2 της εργαλειοθήκης DIFME.

Πριν από την ίδρυση της επιχείρησής σας, ενδέχεται να είναι σκόπιμο να ζητήσετε επαγγελματική βοήθεια ή διαβούλευση από εξειδικευμένο λογιστή ή εταιρικό δικηγόρο.

Ελληνικές εγγεγραμμένες εταιρείες

Στην Ελλάδα, όλοι οι οργανισμοί, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, είναι νομικά υποχρεωμένοι να διαθέτουν ελεγμένους λογαριασμούς. Υπάρχει επίσης μια δομή αμοιβών για:

  1. την εγγραφή της εταιρείας σας και
  2. την προετοιμασία της ετήσιας δήλωσης.

Στην Ελλάδα, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι Γενικές Λογιστικές Αρχές για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΓΛΠΣΜΕ) είναι τα πλαίσια χρηματοοικονομικής αναφοράς που εφαρμόζονται. Στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων, από την 1η Ιανουαρίου 2016, τα GAPSME αναγνωρίστηκαν ως το επίσημο λογιστικό πλαίσιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλοι οι λογαριασμοί υπόκεινται σε έλεγχο.

  • Κατάσταση οικονομικής θέσης (Ισολογισμός)
  • Κατάσταση αποτελεσμάτων (κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων)
  • Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών πολιτικών), οι οποίες υποστηρίζουν τις ανωτέρω καταστάσεις

Σύνδεσμοι και πληροφορίες για την Ελλάδα