Допълнителни материали „Наука за данните“

Нашият DIFME партньор TUD предоставя информация, свързана с науката за данните, която малките и стартиращите предприятия с ограничени бюджети биха могли да използват. Това допълнително съдържание не е обхванато в курса за обучение DIFME, но може да е полезно за предприемачите.

Бележка: За разлика от уебсайта на проекта DIFME и курса за обучение DIFME, допълнителните материали относно науката за данните се предоставят от външна страница, която не е преведена професионално от консорциума DIFME и използва автоматизиран превод (google translate).