Research

(Financiële kennis en Digitale Tools)

De uitdagingen en kansen die het project wil aankaarten zijn gebaseerd op de volgende uitkomsten;

- Het belang van financiële kennis voor het overlevingspercentage van nieuwe opgerichte bedrijven en het belang van micro-ondernemingen voor economische ontwikkeling en het scheppen van banen.

In wezen is het runnen van een bedrijf gebaseerd op basisregels. Het succes van een bedrijf hangt af van planning en strak budgetmanagement, uitbalanceren van de boekhouding en het herzien van financiële strategieën wanneer dit nodig is. Effectief financieel management resulteert in het beoogde resultaat van initiële bedrijfsinvesteringen: Het rendement op die investering in de vorm van winst voor eigenaren en stakeholders. Daarnaast stelt financiële kennis ondernemers in staat de bedrijfsprestaties te evalueren en te beoordelen welke aspecten goed werken en investeringen waard zijn, evenals de functies die moeten worden verbeterd of eenvoudigweg onnodig zijn of niet rendabel.

Het EU-rapport van November 2017 ‘Beoordeling van MKB prestaties’ geeft aan dat nieuw gestarte entiteiten, opgericht door zelfstandigen, een overlevingskans hebben tussen de 30 en 60% na de eerste vijf jaar. Dit geeft duidelijk aan dat er een hoge faalkans is voor nieuwe ondernemers en is een zorgwekkende factor als je weet dat 30.6 miljoen individuen in 2016 zelfstandig waren in de EU-28, goed voor 14% van de werkgelegenheid.

Hetzelfde EU-rapport benadrukt ook dat hoewel de gegevens aantonen dat een grote meerderheid van de ‘overlevende’ bedrijven opgericht door zelfstandigen de werkgelegenheid in de eerste vijf jaar na oprichting niet substantieel vergroot, er een klein gedeelte van 20% van de bedrijven is die erin slaagt de werkgelegenheid te vergroten met meer dan 5 werknemers. Vandaar dat dit segment, in combinatie met het grote aantal zelfstandigen, een aanzienlijke impact heeft op de economie, en met name op het creëren van werkgelegenheid. Het Facebook-OECD ‘Future of Business Survey’ geeft aan dat grote bedrijven een positievere evaluatie van de stand van zaken hebben dan kleinere bedrijven. Het Eurobarometer onderzoek (2015) benadrukt dat ingewikkelde administratieve procedures, hoge leveringskosten en identificeren van business partners zijn aangewezen als de belangrijkste belemmeringen voor export. Dit zorgt voor een grote uitdaging voor micro-ondernemers bij het starten, die kunnen worden overwonnen door toegang te hebben tot feitelijke en nuttige gegevens met betrekking tot hun bedrijfsontwikkeling.

- Digitale tools en platformen in de internationalisatie van micro bedrijven.

In het rapport van de Europese Commissie eind 2015 “Een strategie voor een digitale interne markt voor Europa – analyse en bewijs” wordt duidelijk gesteld dat de Europese markt voor mobiele applicaties snel groeit en er een groeiende behoefte is aan ontwikkelaars van mobiele applicaties. Er is echter een aanzienlijk gebrek aan IT-training, certificering en ervaring in de Europese beroepsbevolking. Europa blijft achter bij zijn belangrijkste concurrenten op het gebied van ICT-onderzoek en digitale innovatie.

Het OESO-rapport uit 2017 ENTREPRENEURSHIP AT A GLANCE 2017, schetst dat de ontwikkeling van betaalbare digitale hulpmiddelen en platforms nieuwe kansen biedt voor micro-ondernemingen om buitenlandse markten aan te boren op een manier die voorheen ondenkbaar was. Recente gegevens uit de ‘Future of Business Survey’, een maandelijkse enquête van de OESO Wereldbank van het MKB met een digitale aanwezigheid, tonen aan dat individuele ondernemers exporteren als een belangrijke activiteit voor hun bedrijf zien en gebruik maken van digitale hulpmiddelen, ondanks hun kleinschaligheid. De enquête bevestigt ook eerdere bevindingen dat bedrijven die internationaal handeldrijven, meer vertrouwen hebben in de huidige toestand en toekomstvooruitzichten van hun bedrijven en ook meer kans hebben op positieve vooruitzichten op het creëren van banen.