Wat is DIFME: DIFME Digitale internationalisatie en financiële vaardigheden voor micro-ondernemers

Wat doet het project?

Het DIFME-project wil lesmateriaal maken die de echte behoeftes van ondernemers op het gebied van financiële geletterdheid en digitale skills voor internationalisering tegemoetkomt. Door een grondige analyse van de behoeftes van de ondernemers en bestaande ondernemerschapsprogramma’s aangeboden door de organisaties met expertise in het hoger onderwijs in de EU (en verder), zal het de fundamentele vaardigheden identificeren die nodig zijn in de twee disciplines. Het project zal daarna lesmateriaal uitwerken en testen om deze vaardigheden te verbeteren door een combinatie van methodes, inclusief een e-learning platform.

Toegang tot het leerplatform en verwijzingen naar andere waardevolle informatiebronnen zal beschikbaar worden gemaakt via een online MKB HUB, die zowel de micro als grotere ondernemers helpt om digitaal innoverende manieren voor het internationaliseren van hun bedrijven te vinden. De partners zullen samenwerken om alle bruikbare informatie (kennis, overheid en andere relevante programma’s) te verzamelen en verdelen, op nationaal en Europees niveau.

DIFME zal een gebruiksvriendelijke omgeving op hoog niveau ontwikkelen, die makkelijk en effectief toegang biedt tot het leren van fundamentele concepten voor ondernemerschap met toegang tot het e-learningplatform. Door de MKB Hub zal DIFME ondernemers ondersteunen om nieuwe bedrijfsmogelijkheden te benutten. De MKB Hub heeft als doelgroep startende en ervaren ondernemers en bevordert interactie met academici. Ook zal het een bredere integratie van jonge mensen in de ondernemerswereld aanmoedigen, helpen werkloosheid te verminderen en het blijven toejuichen van bedrijfssuccessen. Het zal samenwerking tussen onderwijsinstellingen en ondernemers promoten met publiciteitsevenementen om aandacht te vragen en stakeholders te bereiken binnen Europa in het Engels, Duits, Grieks, Nederlands, Italiaans en Bulgaars. Het project wordt afgesloten met een memorandum van samenwerking om verder te gaan met de ontwikkeling van een gezamenlijke kwalificatieprogramma met EU-kwalificaties.

Project doelen:

  • Een situatiegericht evaluatierapport, die zorgt voor betere aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs.
  • De ontwikkeling van een trainingsmodel die de belangrijkste onderwerpen van financieel geletterdheid en internationalisatie technieken aanpakt. Het model richt zich op het behouden van de capaciteiten van ondernemers om verantwoordelijke financiële keuzes te kunnen maken en het begrijpen van digitale technieken die al beschikbaar zijn om hun bedrijf internationaal te stimuleren.
  • De ontwikkeling van een gratis Toolkit voor micro bedrijven en MKB gericht op een edutainment methodologie.
  • Genormaliseerd lesmateriaal voor de ontwikkeling van internationalisatie vaardigheden en digitale competenties.
  • Een coöperatief leermodel, dat de samenwerking tussen organisaties in het hoger onderwijs en ondernemers stimuleert – een kwalificatie die de overdracht van competenties waarborgt, transparantie van leerresultaten en duidelijkheid voor de leerling.
  • Promoten van bredere integratie van jonge mensen in de ondernemersmarkt, constant verminderen van de werkloosheid en het aanmoedigen van bedrijfssuccessen.
  • De oprichting van een MKB HUB met een community-gedreven opslagplaats van gratis bronnen en oplossingen, die startende bedrijven en gevestigde MKB’ers aanmoedigt om ervaringen en oplossingen te delen met elkaar.
  • Een memorandum van samenwerking om een gezamenlijke kwalificatie programma te ontwikkelen met EU-kwalificatiestandaarden.
  • Distributie evenementen om aandacht te vragen en het bereiken van stakeholders binnen Europa.