Εργαλειοθήκη

Στον ταχύτατο κόσμο των επιχειρήσεων, στοχεύουμε να σας προσφέρουμε ένα αποτελεσματικό εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης για να αναπτύξετε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες στον δικό σας χρόνο, τόπο και ρυθμό.

Το πρόγραμμα e-learning θα είναι σύντομα διαθέσιμο, γι' αυτό σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα στοιχεία σας ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Επίσης, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε από τις τρέχουσες έρευνές μας ή επικοινωνήστε μαζί μας με οποιεσδήποτε προτάσεις μπορεί να έχετε.

Υποβάλετε το ενδιαφέρον σας